VTI National Transport Research Database

Stöd till KVA:s Energiutskott

  • Kullander, Sven
  • Kungliga vetenskapsakademien, Svenskt företag eller organisation, 262000-1129
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-11-01 -- 2010-06-30 ; 750000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200703064
Subject(s): Abstract: Under åren 2005 - 2010 produceras en ´portfölj´ med studier av olika projekt. Resultaten av studierna publiceras i form av statements och populärvetenskapliga broschyrer, nu senast Om bioenergi. Ambitionen är att nå såväl media som politiker. På europaplanet samarbetar Energiutskottet inom EASAC, European Academies Science Advisory Council för att ge råd till EU:s olika fora. En referensgrupp bestående av företrädare för finansiärer samt för IVA och KVA följer Energiutskottets arbete; f.n. SKGS (Skogen Kemin Gruvorna och Stålet), Formas, Elforsk, Energimyndigheten, IF Metall och Svenskt Näringsliv. För kommande period 2008-2010 tillkommer VINNOVA och Svensk Fjärrvärme.Abstract: Scientific knowledge of supply and use of energy as well as impacts on society will be studied, summarized and evaluated. The focus is national as well as global and the time perspective around 50 years. During 2005 - 2010 a portfolio is produced with studies of different projects. Results are published as statements and as popular brochures, the latest one being On bioenergy. The ambition is to reach media and politicians. On the European scale, the Energy Committee collaborates within EASAC, European Academies Science Advisory Council, to advise EU political bodies.
Item type:

Powered by Koha