VTI National Transport Research Database

Förutsättningar för förbättrat sidoskydd i framtidens trafik - bil-mot-bil krockar med WorldSID (Musts for improved side impact protection in future traffic - car-to-car crashes with WorldSID)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-05-01 -- 2010-06-01 ; 4766934 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200900507
Subject(s): Abstract: Lag- och ratingkrav inom sidokollision har lett till ökat skydd för åkande. Fortfarande sker dock sidokollisioner med allvarliga och dödliga skador som resultat. Olycksstatistik har visat att dessa kollisioner sker vid högre våld än vad dagens säkerhetssystem är utvecklade för. Studiens syfte är att med hjälp av olycksdata utveckla en provmetod som bättre liknar de kollisioner som sker på vägarna, samt med hjälp av en serie helbilskrockar och utvärdering av skaderisk med en mer biofidelisk krockdocka, presentera möjligheter och förutsättningar till förbättrat sidokollisionsskydd. Projektets resultat: - Karaktärisering av sidokollisioner som resulterat i allvarliga och dödliga skador. - Förutsättningar för förbättrat sidokollisionsskydd baserat på fältdata. - Provmetodutveckling för mer representativt lastfall i sidokollision. - Utvärdering av skaderisk för kollisioner motsvarande dagens lag- och ratingkrav i bil mot bil, samt hur risken ökar vid ökat våld. - Utvärderingen av skaderisk med fysisk docka såväl som FE-modell. - Utvärdering av hur viktiga parametrar såsom inträngande dörrhastighet, hastighetsförändring (delta-v) och inträngning varierar med ökat krockvåld. - Trender vad gäller genomgripande ändringar i vägmiljön och bilstruktur som har stor inverkan på sidokollisioner.Abstract: Legal- and rating procedures for side impact protection has led to side airbags as standard equipment. Still, side crashes with serious and fatal outcome occur. Accident statistics has shown that these crashes occur at higher impact severities than what current restraint systems are designed for. The aim of this study is to, based on real-life data, develop test procedures including a more biofidelic dummy, better representing real-life crashes, and by a series of full vehicle crashes present opportunities and possible improvements of side impact protection. - Characterization of side crashes resulting in serious and fatal injuries. - Implications for improved side impact protection based on field data. - Test method development to find more representative side impact load case. - Evaluation of occupant injury risk in crashes similar to current legal- and rating tests and the increased risk when crash severity (e.g. impact speed) is increased. - Evaluation of injury risk with WorldSID dummy and FE-model. - Evaluation of the variation of important parameters, such as door velocity, delta-v, and intrusion, when crash severity is increased. - Trends for changes of traffic environment and car structures affecting side impacts.
Item type:

Powered by Koha