VTI National Transport Research Database

Smarta tjänster för mobil reseguide (A Smart Travel Guide for Mobile Users)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-09-01 -- 2008-10-15 ; 2126000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200502326
Subject(s): Abstract: Syftet med föreliggande ansökan är att konkretisera och demonstrera en idé för ny tjänsteplattform, för att påskynda utvecklingen av produkter och tjänster inom transportområdet. Projektet kommer att baseras på den demonstration och de erfarenheter som görs i PIITSA-projektet. Demonstrationen av en smart mobil reseguide ska stå klar 2008. Resultatet från demonstrationen är tänkt att fungera som tjänsteplattform för en utvecklad smart mobil reseguide. Reseguiden ska kunna presenteras på världskongressen ITS2009 i Sverige. Abstract: The project ´A Smart Travel Guide for Mobile Users´ picks up the trail from the PIITSA project, a VINNOVA project in the programme for Future Communication Networks II. The intention is to use the functionality in the Network Selection Box as one of the keystones for a demonstration of personal traffic information services used by travellers in Stockholm. The demonstration will hopefully create a basis for implementation of this and other similar travel information services during the ITS 2009 in Stockholm
Item type:

Powered by Koha