VTI National Transport Research Database

Effekter av lastbilsavgifter på konkurrens tåg-bil (Effects of truck-fees on competetion of rail-truck)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2005-11-01 -- 2009-02-16 ; 2790000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200502351
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att ge berörda aktörer som godstågsoperatörer, transportkunder och politiska beslutsfattare bättre beslutsunderlag inför ett eventuellt införande av avståndsbaserade vägavgifter för lastbilstrafiken i Sverige. Målet är att beräkna vilken nivå avgifterna behöver ligga på för att ge en påtaglig effekt på konkurrensen mellan tåg och lastbil, d.v.s. från vilken nivå en överflyttning av gods från väg till järnväg kan förväntas. Resultaten förväntas visa effekterna av olika avgifter och system för den svenska inrikes- och utrikestrafiken. Härigenom erhålls bättre underlag för trafikpolitiska beslut. Vidare erhålls underlag för inriktningen av investeringar i väg- och järnvägsnätet under olika förutsättningar. Med hjälp av en genomgång av offentlig statistik och expertintervjuer kommer effekter av införande av vägavgifter i utlandet att analyseras. Därefter genomförs kostnadsberäkningar av effekterna av vägavgifter i Sverige för ett antal transportfall i Sverige med hjälp av transportkostnadsmodeller. Prognoser kommer sedan att göras med en prognosmodell för godstransporter. Erfarenheter från projektet ´Godskundernas värderingar´ kommer att tas tillvara.Abstract: Distance-based Road-user fees for trucks have been introduced in some European countries and may also be introduced in Sweden. The aim of this project is to analyse how truck fees will affect the modal split between road and rail transport in Sweden. This will be done with empirical data from Europe as well as with forecast models for Sweden. The result is expected to be the effect of distance-based road-user fees for trucks in Sweden on modal split. Different levels and systems for user -prices will be examined and by this the knowledge for political decisions will be better. At first analyses will be done of empirical data from distance-based road-user fees for trucks which have been introduced in some European countries. Then different scenarios will be defined for Sweden depending on the level of the fees and the actual road network and also in combination with stimulation for new transport on rail also that exist in some countries.
Item type:

Powered by Koha