VTI National Transport Research Database

Kollektivtrafiken och regionalpolitisk utveckling (Public transportation and regional development: actors, decision-making, organisational forms)

  • Svensson, Tomas
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statligt forskningsinstitut, 202100-0704
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2005-12-01 -- 2012-06-30 ; 4860000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200502362
Subject(s): Abstract: Syfte och mål: Det alltmer omfattande politiska samarbetet mellan regionförbund och andra regionala samverkansorgan inom kollektivtrafiken innebär en ökad samsyn på utvecklingsfrågor där olika politikområden samspelar. Utvecklingen av kollektivtrafiken som ett strategiskt verktyg ställer emellertid nya krav på organisation, styrning och beslutsfattande hos de berörda lokala och regionala aktörerna. Syftet med projektet är att analysera, systematisera och utveckla kunskaper om politisk styrning, organisationsformer och beslutsfattande inom svensk kollektivtrafik. Resultat och förväntade effekter: Projektet förväntas *generera ny kunskap om aktörsroller, organisation och politisk styrning inom svensk kollektivtrafik *identifiera förutsättningar, faktorer och erfarenheter som har betydelse för möjligheterna att vidareutveckla kollektivtrafik som ett verktyg för regional utveckling *leda till analyser och slutsatser om former för kollektivtrafikens organisering och institutionella inramning Uppläggning och genomförande: Projektet består av två delar. Den första delen (doktorandprojekt) består av djupstudier om aktörernas roller, kollektivtrafikens organisering och politiska beslutsfattande i tre regioner. Den andra delen i projektet (seniorprojekt) består av ett forsknings- och utvecklingsarbete som inriktas på att i dialoger mellan forskare och praktiker ta fram konkreta rekommendationer om hur kollektivtrafiken kan vidareutvecklas som ett verktyg för regional utveckling och politisk styrning. Inom ramen för projektet kommer ett nytt kollektivtrafikforum, KOLLTRAF att bildas. Projektet bedrivs i nära samarbete mellan VTI och Tema teknik och social förändring, Tema T, LiU.Abstract: Goals/targets: The purpose of the project is to study actors´ roles, decision making and innovative organisational/institutional forms for public transportation in Sweden, as well as to analyze the role of public transportation as a tool for regional development and politics. Result and effects The project is expected to *generate systematic knowledge on actor dynamics, organization and political decision making processes in public transportation, *identify factors and conditions that have importance for concrete possibilities to integrate public transportation in the politics of regional development, *analyze and make concrete policy recommendations concerning innovative organizational forms and institutional frameworks for public transportation in Sweden. Planning and implementing: The project consists of two parts. Part 1 (Ph.D project) will focus on in-depth studies of actors´ roles, political decision-making and innovative organizations forms within public transportation in Sweden. Part 2 (senior research project) consists of a research and development project that will engage practitioners and researchers in analysis of and dialogue about public transportation as part of integrated agendas of regional and political development. The project will include the establishment of a new forum for dialog on public transportation issues, KOLLTRAF. The project will be carried out in close cooperation between VTI and the Department of Technology & Social Change, Linköping University.
Item type:

Powered by Koha