VTI National Transport Research Database

Infrastrukturinvesteringar och tillväxt (Investments in infrastructure and economic growth)

  • Holmgren, Johan
  • Linköpings universitet, Universitet eller högskola, 202100-3096
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2005-11-01 -- 2010-12-31 ; 1112000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200502373
Subject(s): Abstract: Syftet med projektet är att klarlägga sambandet mellan infrastrukturinvesteringar, ekonomisk tillväxt och konjunktursvängningar. För att göra detta är det nödvändigt att ta hänsyn till den dubbelriktade natur som eventuellt föreligger i sambandet samt att skilja på kortsiktiga och långsiktiga effekter. Huvudsakliga frågeställningar som skall besvaras är: I vilken riktning går sambandet mellan BNP per capita och infrastrukturinvesteringar på kort sikt? Är det dubbelriktat eller går det endast i en riktning? Hur stor är infrastrukturinvesteringarnas påverkan på konjunkturen och hur snabbt märks den? Hur mycket påverkas de långsiktiga produktionsmöjligheterna av infrastrukturinvesteringar? Hur mycket skiljer ovannämnda effekter sig åt beroende på om investeringen består i järnväg, motorväg respektive vanlig väg. Genom att besvara ovannämnda frågor tas ett viktigt steg i riktning mot ett klarläggande av infrastrukturinvesteringarnas betydelse för hållbar ekonomisk utveckling. Denna kunskap kan användas för att visa lämplig storlek på infrastrukturinvesteringar för att uppnå önskad effekt, i vilket eller vilka trafikslag den bör göras samt när och var de bör göras.Abstract: The purpose of the project is to study the relationship between investments in different kinds of infrastructure, economic growth and the business cycle. The main goal is to obtain estimates of the short- and long run effects of investments in railroad, highways and other roads on GDP per capita. Knowledge of the aforementioned relationship between investments in infrastructure and economic performance will make it possible to better access the appropriate size of investments, at which time and place to make them and in what mode of transport they should be made in order to attain sustainable growth and reduce the magnitude of the business cycle. The study will rely heavily on statistical analysis of data from Sweden as well as other European countries.
Item type:

Powered by Koha