VTI National Transport Research Database

Beslutsfattande baserat på osäkra data - S4201

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-01-01 -- 2008-12-31 ; 2800000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200600148
Subject(s): Abstract: Sett utifrån Saabs perspektiv finns ett stort behov av att öka kunskapen kring hur man fattar konfidenta beslut baserat på osäker eller ej direkt mätbar data. Med konfident beslut menar man att risken för att beslutet är felaktigt ska vara tillräckligt liten. Eftersom all data är mer eller mindre osäker behövs tillförlitliga och robusta metoder för att beräkna ett mått på konfidensen i det beslut man fattar. Att förfoga över teknik som möjliggör sunt beslutsfattande baserat på och med hänsyn tagen till osäkerheter i indata ger stora möjligheter att bygga tillförlitlig autonomi för obemannade farkoster och bra beslutsstöd för bemannade farkoster. Att komma fram till teknik för att länka samman regelbaserat beslutsfattande med modellbaserade metoder för estimering av tillstånd är ett bidrag till den tvärvetenskapliga forskningen. Målsättningen med projektet är att ta fram metoder för att kunna fatta konfidenta beslut baserat på osäker data. Metoden/metoderna ska utvärderas på ett antal tillämpningar såsom: Search and Rescue/Pursuit Baserat på brusiga mätningar från tex bildsensorer fatta beslut hur agera i situationer när något av intresse detekteras. Relativ positionering/navigering. Baserat på brusiga mätningar från tex avståndsmätande sensorer fatta beslut för att tex undvika kollision med objekt.Abstract: Sett utifrån Saabs perspektiv finns ett stort behov av att öka kunskapen kring hur man fattar konfidenta beslut baserat på osäker eller ej direkt mätbar data. Med konfident beslut menar man att risken för att beslutet är felaktigt ska vara tillräckligt liten. Eftersom all data är mer eller mindre osäker behövs tillförlitliga och robusta metoder för att beräkna ett mått på konfidensen i det beslut man fattar. Att förfoga över teknik som möjliggör sunt beslutsfattande baserat på och med hänsyn tagen till osäkerheter i indata ger stora möjligheter att bygga tillförlitlig autonomi för obemannade farkoster och bra beslutsstöd för bemannade farkoster. Att komma fram till teknik för att länka samman regelbaserat beslutsfattande med modellbaserade metoder för estimering av tillstånd är ett bidrag till den tvärvetenskapliga forskningen. Målsättningen med projektet är att ta fram metoder för att kunna fatta konfidenta beslut baserat på osäker data. Metoden/metoderna ska utvärderas på ett antal tillämpningar såsom: Search and Rescue/Pursuit Baserat på brusiga mätningar från tex bildsensorer fatta beslut hur agera i situationer när något av intresse detekteras. Relativ positionering/navigering. Baserat på brusiga mätningar från tex avståndsmätande sensorer fatta beslut för att tex undvika kollision med objekt. (Abstract not available in English).
Item type:

Powered by Koha