VTI National Transport Research Database

Effektivisering av lokala livsmedelsproducenters flödeskedja och dess potentiella möjlighet för integration med den storskaliga försörjningskedjan (supply chain) (Developing effective logistics of local food producers and potential possibilities of integration with large scale supply chain system)

Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2007-01-01 -- 2010-12-31 ; 2939000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200601090
Subject(s): Abstract: Målet av detta projektet är att utveckla kostnadseffektiva strategier för leveranskedjan för småskaliga lokala livismedelproductenter och distributörer genom samordning och integration inom branchen och undersöka den potentiella möjligheten för integration med storskaliga leveranskedjor och att utveckla en modell för att integrera småskaliga leveranskedjor med storskaliga. De förväntade effekterna och resultaten är (a) ökad konkurenskraften för små livsmedelsproducenter; (b) reducerad inverkan på miljön av transporter; (c) råd och riktlinjer; d) vetenskapliga data och publikationer; (e) ökad kunskap om funktionerna för leveranskedjan för små livsmedelsproducenter; (f) förbättrad spårbarheten och ökad konsumentensförtroende för lokalt producerad mat. I projektet kommer metoden för ´participatory approach´ att tillämpas. De viktiga aktörerna är Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), ett nätverk med små livsmedelsproducenter, transportörer, kommuner samt Livsmedelsverket. Ett dialogforum kommer att bildas under den första fasen av projektet. Projektet innehåller tre-steg (faser): kartläggning, utveckling samt demonstration.Abstract: The main objective of the current project is to develop cost effective alternative supply chain strategies for small scale local food producers and distributors through coordination and integrations within the branch and investigate the potential possibilities of integration with large scale supply chain system, and develop integration model that links both local and large scale supplier. The expected outputs are a) improved competitiveness of local food producers, b) reduce environmental impact as related to transport, c) guidelines, d) scientific data and publications of different levels; e) increased knowledge on functions of local food supply chain; f) improved traceability and increased consumers confidence.
Item type:

Powered by Koha