VTI National Transport Research Database

3D Profiles for Aircraft Components (3D Profiles for Aircraft Components)

  • Khokar, Nandan
  • Biteam AB, Svenskt företag eller organisation, 556458-9025
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-06-01 -- 2009-08-30 ; 1006001 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200601554
Subject(s): Online resources: Abstract: Syftet är att utveckla en prototypmaskin och med den tillverka Pi, T and H profiler att användas i en ny metod att tillverka flygplan inom ramen för EU-projektet "Modular Joints for Aircraft Composites Structures" (MOJO). Målet för EU-projektet är att utveckla en ny kontruktionsmetod utan bultar med modulär design och med målsättning att spara över 15% av vikten i flygplan. Konkreta mål är att: - Utveckla en prototypmaskin som kan användas att tillverka olika profiler med olika tvärsnitt i samma maskin. - Tillverka Pi, H och T profiler avsedda för ny metod att använda kompositer i design och konstruktion av flygplan. - Verifiera egenskaper i fiberstruktur och profiler. - Verifiera nya IR som kan patenteras.Abstract: The aim is to develop a prototype machine and produce carbon fiber Pi, T and H profiles to be used in a new method of constructing aircrafts parts within the frame work of an EU project. The objective with the EU project is to develop a boltless differential structural design with a modular approach with a saving potential of at least 15% of weight. The objects are to: - Develop a prototype machine for producing a variaty of different profiles in the same machine with different profiles. - Produce Pi, T and H profiles to be used in new method of designing and construction of aircrafts. - Verify properties of fiberstructures and profiles. - Verify new imaterial rights which can be patented.
Item type:

Powered by Koha