VTI National Transport Research Database

Bränsleeffektivt Fjärrbilskoncept, delprojekt: Högeffektivt Hjälpapparatsystem, fas 1 och 2 (Fuel Efficient Long Haul Concept, sub-project: High Efficient Auxiliary System, phase 1 and 2.)

  • Max, Erland
  • AB Volvo, Svenskt företag eller organisation, 556012-5790
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-01-01 -- 2009-09-30 ; 3891000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200601568
Subject(s): Abstract: Referat saknasAbstract: Abstract not available
Item type:

Powered by Koha