VTI National Transport Research Database

HEV Elmaskiner för elbakaxel och transmission samt kraftelektronik och styrning (HEV Electrical machines for erad and transmission incl controls)

  • Mlakar, Zvonko
  • Volvo Personvagnar AB, Svenskt företag eller organisation, 556074-3089
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2006-03-01 -- 2008-05-31 ; 12360000 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200601748
Subject(s): Abstract: Referat saknasAbstract: Abstract not available
Item type:

Powered by Koha