VTI National Transport Research Database

Projektstöd till ITS Stockholm Konferens (Project support for the ITS Conference in Stockholm)

  • Henriksson, Richard
  • Consat Engineering Aktiebolag, Svenskt företag eller organisation, 556282-8862
Sponsors, duration, budget: Vinnova ; 2009-06-01 -- 2009-09-25 ; 379200 kronorRegistration number:
  • Vinnova 200901847
Abstract: Underlätta och avlasta projektorganisationen med genomförande av kongressen 16th ITS World Congress ITS in Daily Life , Stockholm 2009. Detta skall resultera i en väl genomförd och uppskattad kongress under hösten 2009.Abstract: The main objective with this project is to help/support the project management of the project ITS World Congress 2009 with management of sub projects, coordination of events etc. To facilitate and help the project organization with the realization of the 16th ITS World Congress, ITS in Daily Life Stockholm 2009. This should result in a well implemented and appreciated congress during the fall of 2009.
Item type:

Powered by Koha