VTI:s nationella projektdatabas

VTI:s nationella projektdatabas innehåller referenser till pågående och avslutad svensk transportforskning som finansieras av Trafikverket, Vinnova, Energimyndigheten, Sjöfartsverket och K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Databasen produceras av biblioteket vid VTI och vi strävar efter att länka till de resultat projekten lett fram till.

VTI:s nationella projektdatabas är en del av transportportal.se
The VTI National Transport Research Database contains information about current or completed Swedish transport research projects funded by Trafikverket (Swedish Transport Administration), Vinnova (Sweden’s Innovation Agency), Energimyndigheten (Swedish Energy Agency), Sjöfartverket (Swedish Maritime Administration) and K2 - the Swedish Knowledge Centre for Public Transport.

The VTI National Transport Research Database is a part of the Swedish Transport Research Portal


 

| VTI:s bibliotek | Kontakta oss | VTI | Contact us | VTI Library|

Powered by Koha